הצג רק שיעורי הצג רק מדריך

שבת 18.07

יום ו 17.07

יום ה 16.07

יום ד 15.07

יום ג 14.07

יום ב 13.07

יום א 12.07

 
 
6:00

7:30
הילה*+

 

7:30
יעל*+

 
 
7:00

8:30
עמית***

 

8:30
מור**

8:30
הילה*+

 

8:30
עמית*+

 

8:30
עמית**

8:30
יעל**

 

8:30
מור**

 

8:00
טל*+

8:30
עמית*

 
 
8:00

9:00
מור*

9:30
עמית*+

 

9:30
מור*+

9:30
הילה*+

 

9:30
עמית***

 

9:30
יעל*

9:30
עמית*+

 

9:30
מור*+

 

9:00
מור***

9:30
עמית*+

 
 
9:00

10:00
מור***

 

10:30
מור*

 

10:30
עמית*

 

10:30
יעל*+

 

10:30
מכשירים פרטי

 

10:00
מור*

10:30
עמית*

 
 
10:00

11:00
מור*+

 

11:30
מכשירים פרטי

 

11:30
מכשירים פרטי

 

11:00
מור**

 
 
11:00

12:00
מור**

 

12:30
מכשירים פרטי

 

12:30
מכשירים פרטי

 

12:00
מכשירים פרטי

 
 
12:00

13:00
מכשירים פרטי

 

13:00
מכשירים פרטי

 
 
13:00
 
14:00
 
15:00
 
16:00
 
17:00

18:00
הילה*

 
 
18:00

19:00
שני *+

 

19:00
הילה*+

 

19:00
טל*+

19:30
גילה**

 
 
19:00

20:00
שני***

 

20:00
גילה*+

20:00
מור***

 

20:00
הילה**

 

20:00
טל**

 
 
20:00

21:00
שני **

 

21:00
נשים בלבד *+

21:00
מור***

 

21:00
הילה**

 

21:00
טל*

 
 
21:00
 
22:00