הצג רק שיעורי הצג רק מדריך

שבת 22.02

יום ו 21.02

יום ה 20.02

יום ד 19.02

יום ג 18.02

יום ב 17.02

יום א 16.02

 
 
6:00

7:15
מכשירים *+

 

7:30
מכשירים *+

 
 
7:00

8:15
מכשירים *

8:30
מכשירים ***

 

8:30
מכשירים **

 

8:00
מכשירים *+

8:30
מכשירים **

 

8:30
מכשירים **

 

8:15
מכשירים **

 

8:00
מכשירים *+

8:30
מכשירים *

 
 
8:00

9:15
מכשירים **

9:30
מכשירים **+

 

9:30
מכשירים *+

 

9:30
מכשירים *

 

9:30
מכשירים *

 

9:15
מכשירים *+

 

9:00
מכשירים **+

9:30
מכשירים **

 
 
9:00

10:30
מכשירים *+

 

10:30
מכשירים *

 

10:30
מכשירים פרטי

 

10:30
מכשירים *+

10:30
מכשירים פרטי

 

10:00
מכשירים *

 
 
10:00

11:30
מכשירים *

 

11:30
מכשירים פרטי

 

11:00
מכשירים *+

 
 
11:00

12:30
מכשירים פרטי

 

12:00
מכשירים פרטי

 
 
12:00

13:30
מכשירים פרטי

 
 
13:00

14:30
מכשירים **

 
 
14:00
 
15:00

16:30
מכשירים **

 
 
16:00
 
17:00

18:30
מכשירים *+

 
 
18:00

19:00
מכשירים *+

 

19:00
מכשירים *+

 

19:00
מכשירים *+

 

19:00
מכשירים *+

19:30
מכשירים **

 
 
19:00

20:00
מכשירים ***

 

20:00
מכשירים ***

20:00
מכשירים *

 

20:00
מכשירים **

 

20:00
מכשירים **

20:30
מכשירים **+

 
 
20:00

21:00
מכשירים **

 

21:00
מכשירים *+

 

21:00
מכשירים ***

 
 
21:00
 
22:00