מחירון

תאור מחיר למנוי תוקף
אימון זוגי פרטי ₪250 כניסה אחת
אימון פרטי בודד ₪220 כניסה אחת
חודש נערות ₪240 שבועות
כרטיסיה 24 כניסות ₪1,680 24 כניסות
כרטיסיה 48 כניסות ₪3,264 48 כניסות
כרטיסיה 64 כניסות ₪4,160 64 כניסות
כרטיסיית אימונים פרטיים ₪1,440 8 כניסות
כרטיסיית אימונים פרטיים זוגית ₪1,760 8 כניסות
כרטיסיית היכרות- 12 שיעורים ₪900 12 כניסות
נערות 3 חודשים ₪720 שבועות
שיעור בודד חד פעמי ₪80 כניסה אחת